Kalkbruk E Fin

Pumpbart kalkbruk för finputsning och filtning på underlag av kalkbruk, företrädelsevis vid renovering av äldre byggnader.