Vad är betong?

 • Betong som material


 • Betong består av ballast (sten, grus, sand), cement och vatten. I normalfallet används cirka 80 % ballast i blandningen och resterade del utgörs av cement (som består av kalksten och lera) och vatten.

  Betong är en viktig byggsten i vår historia. Materialet har använts som byggmaterial sen mitten av förra årtusendet. Materialet återfinns i många antika byggnader och arkitektur. Betong har en lång livslängd vilket gjort att materialet fortsätter att vara ett viktigt byggmaterial även i nutid. Det används i allt från flerfamiljsbostäder, villor, skolor, offentliga byggnader till broar, tunnlar och kontorskomplex.

  Betong är ett populärt val tack vare materialets låga miljöpåverkan under sin långa livslängd samt möjligheten att återanvända materialet vid nybyggnation. Det faktum att betong som oorganiskt naturligt material varken kan brinna eller mögla bidrar också till dess popularitet. 

 • Betonggjutning av en grund

 • Betong och miljöpåverkan


 • Betong har många fördelar. Det står emot värme, kyla och fukt. Materialet kräver minimalt med underhåll och håller länge, vilket minskar utsläpp på grund av renoveringar. Cementen i betongen binder dessutom CO2 under hela sin livslängd vilket bidrar till låg miljöpåverkan över tid ur ett livscykelperspektiv. Betong är ett byggmaterial som går att återvinna vid rivning eller ombyggnad. Läs mer om fördelarna med murat och putsat byggande.

  Finja arbetar kontinuerligt med att optimera typ och mängd av bindemedel i våra produkter och därmed minska utsläppen av CO2. Just nu pågår dessutom ett efterlängtat skifte av ballast då vi, som första tillverkare i Norden, ersätter naturgrus med krossballast i våra volymmässigt största torrbruksprodukter. På så vis bidrar vi till att skydda de begränsade naturgrusavlagringarna i form av rullstensåsar, vilka har en mycket viktig funktion för såväl grund- som ytvatten.

  Våra fabriker ligger nära de stora marknaderna i Sverige. Genom att producera lokalt kan vi minska miljöpåverkan från transporter. Forskning och utveckling går hela tiden framåt och gör att andelen cement i dagens betong kan minskas. Läs mer om vårt miljöarbete här.

 • Mer information