Finja betong breddar utbudet av färgat murbruk och främjar återbruk av tegel

Publicerad 2021-08-26

Finja Betong utökar sitt sortiment av pigmenterat torrbruk med två nya produkter och erbjuder därmed ett komplett utbud av färgat murbruk. Lanseringen består av Färgat Murbruk M1 samt Färgat Murbruk M5, vilka båda utgör ett ypperligt komplement till företagets befintliga färgade murbruk vid namn M2,5. Det förstnämnda är ett bruk med låg tryckhållfasthet avsett att användas vid murning av återbrukat tegel och därmed främja cirkulärt byggande. Det andra har hög tryckhållfasthet och är ämnat för murverk som kräver just en högre hållfasthet gällande fogen.

– Aktörer i branschen har efterfrågat en större bredd på färgat murbruk, vilket gör det ännu roligare att nu kunna presentera inte bara en, utan två nya varianter som ger oss ett komplett sortiment. Att dessutom kunna lansera en produkt som underlättar murning med återbrukat material är vi självklart lite extra stolta över, säger Finja Betongs VD Bengt Widstrand.

Företaget erbjuder sedan tidigare Färgat Murbruk M2,5 för murnings- och efterfogningsarbeten där en färgad fog önskas. Denna produkt kompletteras nu alltså med två nya varianter för att underlätta matchningen av sten och bruk då det är viktigt att de båda komponenterna stämmer överens. M1 är ett mer flexibelt bruk, i ett tiotal nyanser, där cement till fullo har ersatts av ett naturligt hydrauliskt kalkbruk medan M5, som finns i ett stort antal kulörer, är ett starkt murbruk som rätt använt resulterar i en hög foghållfasthet.

Murbrukets egenskaper spelar en avgörande roll för möjligheten att återanvända tegelfasader efter rivning och därmed bidra till ett ökat cirkulärt byggande. Då återbrukat tegel har en väsentligt lägre klimatpåverkan än nytillverkat tegel ses en ökad efterfrågan på detta och tillhörande material, vilken företaget nu är med och bemöter.

Brett och flexibelt utbud
Utöver nämnda användningsområde lämpar sig den nya, unika produkten M1 väl för murning av väggar som ska tillåta viss rörelse. Produkten, som har en fin och lättarbetad konsistens, passar även bra till projekt som kräver ett cementfritt bruk, likt restaurering av äldre byggnader.

De färgade murbruken är, precis som våra övriga torrbruk, färdiga att användas efter blandning med vatten men vid önskemål om specifika egenskaper kan de flesta förses med tillsatser. Det kan till exempel röra sig om möjligheten att blanda bruk i en genomströmningsblandare eller att kunna använda produkten vintertid. För att säkerställa ett tillfredsställande slutresultat gällande färgen erbjuds en provsäck med önskad kulör för godkännande innan ordern levereras. Allt detta sammantaget gör att Finja Betong nu möter marknadens höga krav och förväntningar på färgat murbruk.

……………………………

Finja Betong fokuserar på murat och putsat byggande och är en rikstäckande leverantör av byggmaterial. Produktutbudet är omfattande och konceptlösningar erbjuds inom allt från block, torrbruk, golvavjämning, fix och fog, fasadputssystem, cellplast och grundelement. All vår tillverkning är närproducerad då vi har produktionsanläggningar på flera platser i Sverige.

Färgat murbruk 1
Färgat murbruk 2
Färgat murbruk 3
Färgat murbruk 4