Hydrauliskt Kalkbruk Fin

Pumpbart kalkbruk för finputsning, slamning och lagning ovan mark på underlag av kalkputs. Används företrädelsevis vid renovering av äldre byggnader.