Hydrauliskt Kalkbruk Fin

 
 
Hydrauliskt Kalkbruk Fin 25 kg
Hydrauliskt Kalkbruk Fin 1000 kg
Pumpbart kalkbruk för finputsning, slamning och lagning ovan mark på underlag av kalkputs. Används företrädelsevis vid renovering av äldre byggnader.