Hydraulisk Kalkfog

 
 
Hydraulisk Kalkfog 25 kg
Hydraulisk Kalkfog 1000 kg
Används till murning och fogning av t.ex. natursten och tegel när det önskas en kalkbaserad fog. Produkten är lämplig till renovering av byggnader av äldre murverk såsom kyrkor och murar.

Artikelinformation