Hydraulisk Kalkfog

Används till murning och fogning av t.ex. natursten och tegel när det önskas en kalkbaserad fog. Produkten är lämplig till renovering av byggnader av äldre murverk såsom kyrkor och murar.