Hydraulisk Kalkgrund

Pumpbart kalkbruk för grundning av svagare underlag där kalkputs erfordras som grovputs.