Färgat Murbruk M2,5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 200 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 210 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 220 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 310 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 320 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 330 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 340 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 345 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 350 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 355 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 410 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 530 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 535 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 540 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 545 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 600 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 615 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 625 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 645 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 655 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 700 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 710 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 740 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 750 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 755 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 790 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 800 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 820 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 825 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 830 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 910 25 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 920 25 kg
 
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 200 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 210 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 220 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 STR FC 220 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 310 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 320 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 330 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 340 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 345 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 350 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 355 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 410 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 530 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 535 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 540 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 545 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 600 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 615 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 625 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 645 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 655 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 700 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 710 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 740 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 750 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 755 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 790 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 800 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 820 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 825 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 830 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 910 1000 kg
Färgat Murbruk M2,5 HLM FC 920 1000 kg
Används framförallt för murning av tegel men kan även användas vid murning av exempelvis lättklinkerblock och betongblock.