KC Mur- & Putsbruk B

För murning av lättklinkerblock, tegel och betonghålsten, samt grovputsning på underlag av murverk ovan mark.