Hydrauliskt Kalkbruk

Pumpbart kalkbruk för grovputsning och lagning ovan mark på underlag av murverk samt kalkputs. Används företrädelsevis vid renovering av äldre byggnader.