Säckskurningsbruk

Säckskurningsbruk används för att färga tegelfasader och ge dem liv. Tegelstrukturen syns tydligt och skapar en livfull fasad. Säckskurningsbruk blandas endast med vatten för att få ett användningsklart bruk för säckskurning.