Miljövarudeklarationer (EPD)

  • Vi har arbetat med miljövarudeklarationer och livscykelanalyser sedan några år tillbaka. Finjas produkter används ofta till byggnader som ska miljöcertifieras enligt olika standarder. För att bedömningen i varje projekt ska bli så bra som möjligt, strävar vi efter att optimera våra produkter ur både miljö- och kvalitetssynpunkt. 

  • En miljövarudeklaration, EPD (Environmental Product Declaration) gör det möjligt att granska en produkt ur ett livscykelperspektiv. Genom livscykelanalyser (LCA, Life Cycle Analysis) har vi granskat våra produkters miljöpåverkan, från utvinning av råvaran till återvinning. 

    Alla miljövarudeklarationer går att ladda ner från respektive produktsida. De kan även hittas samlade i vår dokumentsökfunktion. Se och ladda ner våra EPD:er.

  • epd_webb.jpg

  • Mer information


  • EPD:erna har kvalitetsgranskats och godkänts av en oberoende part, vilket säkerställer att data har beräknats på ett standardiserat sätt. EPD-systemet är internationellt och tillämpas av organisationer som på ett transparent sätt vill redovisa klimatpåverkan för en vara eller tjänst ur ett livscykelperspektiv. 

    Läs mer om certifieringen på EPD Norges webbplats.