SINTEF Tekniskt godkännande (TG)

 • För att säkerställa att Finjas kunder känner sig trygga i sitt val av byggmaterial, har Finja Betong under flera år arbetat tillsammans med det norska forskningsinstitutet SINTEF för att få våra murblock tekniskt godkända enligt SINTEF:s riktlinjer.

  SINTEF Tekniskt godkännande är en dokumentation som bekräftar att produkten har de egenskaper som krävs i förhållande till de grundläggande kraven i Byggtekniska föreskrifter (TEK). För att en produkt ska bli SINTEF Tekniskt godkänd (TG) ställs det krav på bland annat dokumentation och tester.

  Dokumentationen fungerar som ett verktyg för projektörer, entreprenörer och säljare, vilket gör det lättare att förskriva Finjas produkter vid nybyggnation och renovering samt finna tillämplig information.

 • Produkter som är SINTEF Tekniskt godkända (TG) 

  sintef.jpg

 • sintef_isolerblock.jpg

 • Mer information


 • SINTEF är ett av Europas största oberoende forskningsinstitut med cirka 2000 anställda, verksamma inom bland annat bygg och infrastruktur. De grundläggande tekniska egenskaperna för Finjas produkter är utvärderade genom test utförda på Lunds Tekniska Högskola, SINTEF, RISE och Finjas produktionsanläggningar. Testerna som är utförda är i enlighet med rådande standard och fullskaleprovning.

  Läs mer om certifieringen på SINTEFs webbplats.