Ädelputs

  • Ädelputs är en genomfärgad oorganisk puts för slutbehandling av putsade fasader. Putsen används till ytskikt såväl vid ­nyproduktion som ­renovering. Ädelputs är baserad på naturmaterial vilket innebär att fasaden får ett levande utseende som följer vädrets växlingar. 

    Putsen innehåller cement och/eller kalk som bindemedel samt vit ballast (ej Finja Spritputs Natur) och pigment. Ädelputs finns i ett flertal olika varianter och i stort urval av kulörer. De många olika kulörerna och ytstrukturerna skapar genom­färgade, estetiskt tilltalande fasader med personlig prägel. 

  • Dokument