Fasadputssystem

 • Vad är viktigare än fasaden? Den är ju trots allt det första man ser och som kan få ett helt hus att lyfta. Därför bör den vara vacker och stämma överens med de önskemål som finns. Samtidigt måste den också vara hållbar och stå emot mot regn, snö och vind. Fasaden har dessutom ofta som syfte att isolera huset och göra det varmt och skönt. Du ska helt enkelt kunna känna dig trygg med ditt val av fasad och säker på att den kommer att hålla sig energieffektiv, funktionell och vacker i många år framöver. 

  På Finja har vi fasadputssystem till alla sorters byggnader, oavsett skick, stomme och geografiskt läge. Sortimentet innefattas även av fasadputssystem särskilt framtagna för renovering, varav ett är avsett för fasader som ska renoveras utan att befintlig puts rivs.

  Nedan ges en kort beskrivning av våra olika fasadputssystem. För mer information hänvisas till respektive systemsida. 

  Bläddra gärna i vår broschyr. Du hittar den här.

 • Iso-Vent


 • Iso-Vent är ett tvåstegstätat fasadputssystem med ventilerande luftspalt. Systemet består av traditionell tjockputs med fiberförstärkt putsbruk och ytbehandlas med ädelputs, alternativt ytputs eller fasadfärg.

  Läs mer om Iso-Vent

 • Iso-Vent

 • Iso-Plus


 • Iso-Plus är ett tjockputssystem med energibesparande tilläggsisolering vilket gör det till ett synnerligen hållbart fasadputssystem. Dess putsskikt är oorganiska och systemet ytbehandlas exempelvis med ädelputs.

  Läs mer om Iso-Plus

 • Iso-Plus

 • Iso-Plus Prefab


 • Iso-Plus Prefab är en variant av fasadputssystemet Iso-Plus som är särskilt avsedd för fabrikstillverkade betongelement som förses med en putsad fasadlösning. Systemet är både hållbart och enkelt att montera.

  Läs mer om Iso-Plus Prefab

 • Iso-Plus Prefab

 • Iso-ROT för murverk


 • Iso-Rot för murverk är ett fasadputssystem avsett att användas vid renovering av murverk i syfte att öka energiprestandan. Systemet erbjuds i tre isoleringstjocklekar och är både bullerdämpande och energieffektivt.

  Läs mer om Iso-Rot för murverk

 • Iso-ROT

 • ROT-Puts


 • ROT-Puts är ett oorganiskt och miljöbesparande fasadputssystem särskilt framtaget för renovering av fasader utan att först behöva riva den befintliga putsen. Används med fördel i samband med renovering av kulturbyggnader.

  Läs mer om ROT-Puts

 • ROT-puts

 • Sockelputssystem


 • Sockelputssystem är ett frostbeständigt och motståndskraftigt tilläggsisoleringssystem för murade och gjutna socklar. Det kan användas under marknivå och fungerar tillsammans med putsnät av antingen stål eller glasfiber.

  Läs mer om Sockelputssystem

 • Sockelputssystem

 • Välkommen till vårt showroom


 • Jan-Erik-showroom-R40.jpg

 • Vi har öppnat ett showroom på Södermalm i Stockholm och finns numera representerade i R40 Center, vilket beskrivs som en naturlig plats för möten i den kreativa processen.

  I vårt showroom hittar ni bland annat exempel på vårt breda utbud av ädelputs, putsfärg, ytputs samt färgat murbruk.

  Läs mer här: Finja Betong at Sthlm Design District

 • Dokument