Fasadputssystem

 • Vad är viktigare än fasaden? Den är ju trots allt det första man ser och som kan få ett helt hus att lyfta. Därför bör den vara vacker och stämma överens med de önskemål som finns. Samtidigt måste den också vara hållbar och stå emot mot regn, snö och vind. Fasaden har dessutom ofta som syfte att isolera huset och göra det varmt och skönt. Du ska helt enkelt kunna känna dig trygg med ditt val av fasad och säker på att den kommer att hålla sig energieffektiv, funktionell och vacker i många år framöver. 

  Bläddra gärna i vår nya broschyr. Du hittar den här.

 • Vilka system kan jag välja?

  Stomme Iso-Plus Iso-Min Iso-Vent Sockelputssystem ROT-putssytem
  Murverk x x      
  Betong x x      
  Betong prefab-montage x        
  Regelstomme klädd med oorganisk skiva x   x    
  Sockel av oorganiskt material       x  
  Befintlig putsad fasad x x     x

   

 • Fasadputssystem


 • På Finja har vi fasadputssystem till alla typer av byggnader, oavsett skick, stomme och geografiskt läge. Iso-Plus är vårt slitstarkaste tjockputssystem och särskilt framtaget för hus i utsatta lägen. Det fungerar på alla typer av stommar och är dessutom försett med kvalitetsmärket Säker Fasad. Ett annat allsidigt system är Iso-Min, även det anpassat till samtliga stommar. Iso-Vent är ett fasadputssystem med få komponenter, framförallt anpassat för nya hus med befintlig välisolerad regelstomme, vars luftspalt säkerställer att fasaden förblir konstant dränerad. Samtliga tre har mineralull som isolering/putsbärare.

  ROT-putssystem är ett system för fasader som ska renoveras utan att befintlig puts rivs och där det inte finns något behov av extra isolering. För murade och gjutna socklar finns nu även Sockelputssystem. 

  Våra fasadputssystem ytbehandlas med ädelputs, ytputs eller fasadfärg.

 • fasad-2.png

 • Säker fasad


 • saker-fasad-logotyp.png

  Säker fasad är branschorganisationen Mur & Putsföretagens klassning av fasadputssystem som borgar för lång hållbarhet och strävar efter att göra kunden trygg med sin putsade fasad.

  En fasad utförd enligt Säker fasad har 10 års funktionsgaranti, vilket ger kunden en trygghet och försäkran om att fasaden kommer hålla länge.

  För att uppnå Säker fasad krävs att fasadputssystemet uppfyller Boverkets krav, att arbetet har utförts av en certifierad entreprenör, att rätt förutsättning möts under arbetets gång samt att fasaden kontrolleras efter slutförande av en tredjepartkontrollant.

  Finja erbjuder två olika fasadputssystem som uppfyller Säker fasad; Iso-Plus och Iso-Vent.

 • Besök vårt showroom – R40


 • Jan-Erik-showroom-R40.jpg

 • Vi har öppnat ett nytt showroom på Södermalm i Stockholm. Vi finns numera representerade i R40 Center, som beskriver sig som ”en naturlig plats för möten i den kreativa processen”.
  I vårt showroom hittar ni bland annat exempel på vårt breda utbud av ytputs, putsfärg, ädelputs och färgat murbruk som går att få i en rad vackra kulörer.

  Läs mer här: Finja Betong at Sthlm Design District

 • Dokument