Fasadputssystem

 • Vad är viktigare än fasaden? Den är ju trots allt det första man ser och som kan få ett helt hus att lyfta. Därför bör den vara vacker och stämma överens med de önskemål som finns. Samtidigt måste den också vara hållbar och stå emot mot regn, snö och vind. Fasaden har dessutom ofta som syfte att isolera huset och göra det varmt och skönt. Du ska helt enkelt kunna känna dig trygg med ditt val av fasad och säker på att den kommer att hålla sig energieffektiv, funktionell och vacker i många år framöver. 

  Bläddra gärna i vår broschyr. Du hittar den här.

 • Fasadputssystem


 • På Finja har vi fasadputssystem till alla typer av byggnader, oavsett skick, stomme och geografiskt läge. Iso-Plus är vårt slitstarkaste tjockputssystem och särskilt framtaget för hus i utsatta lägen. Det fungerar på alla typer av stommar. Ett annat allsidigt system är Iso-Min, även det anpassat till samtliga stommar. Iso-Vent är ett fasadputssystem med få komponenter, framförallt anpassat för nya hus med befintlig välisolerad regelstomme, vars luftspalt säkerställer att fasaden förblir konstant dränerad. Samtliga tre har mineralull som isolering/putsbärare.

  I vårt sortiment finns även system särskilt framtagna för renovering. Iso-ROT för murverk är till exempel ett fasadputssystem avsett för renovering av just murverk. Det fungerar utmärkt när en byggnad behöver tilläggsisoleras och är fördelaktigt för både miljö och ekonomi då fastighetens energiprestanda ökar, samtidigt som inomhusmiljön förbättras.

  Utöver detta erbjuder vi ROT-putssystem för fasader som ska renoveras utan att befintlig puts rivs och där det inte finns något behov av extra isolering. För murade och gjutna socklar finns dessutom Sockelputssystem.  

  Våra fasadputssystem ytbehandlas med ädelputs, ytputs eller fasadfärg.

 • Fasad på ett flerbostadshus

 • Besök vårt showroom – R40


 • Jan-Erik-showroom-R40.jpg

 • Vi har öppnat ett nytt showroom på Södermalm i Stockholm. Vi finns numera representerade i R40 Center, som beskriver sig som ”en naturlig plats för möten i den kreativa processen”.
  I vårt showroom hittar ni bland annat exempel på vårt breda utbud av ytputs, putsfärg, ädelputs och färgat murbruk som går att få i en rad vackra kulörer.

  Läs mer här: Finja Betong at Sthlm Design District

 • Dokument