Iso-ROT för murverk

 • Iso-ROT för murverk är ett fasadputssystem främst framtaget för renovering av murverk. Det består av ett antal produkter som gemensamt utgör ett ekonomiskt fördelaktigt system, särskilt avsett att användas när en fasad önskas renoveras eller tilläggsisoleras i syfte att förbättra såväl inomhusmiljö som fastighetens energiprestanda.

  Systemet erbjuds i tre isoleringstjocklekar, vilka alla dämpar buller samtidigt som energi sparas. Uppbyggnaden är likvärdig den för vårt ROT-Putssystem, med skillnaden att Iso-ROT för murverk även innefattar isolering. Ytbehandling sker med antingen fasadfärg eller ädelputs.

 • Iso-ROT 460x345.jpg

  • Energibesparande
  • Bullerdämpande
  • Oorganiska putsskikt
  • 30, 50 eller 80 mm obrännbar stenull
 • Dokument