Certifikat & bedömningar

  • Finja Betong är certifierad enligt ISO 14001:2015 som är en standard för miljöledningssystem i ett företag. Utöver det så används Finjas produkter ofta till byggnader som ska certifieras enligt Miljöbyggnad, LEED och BREEAM. Varje produkt har, om tillämpligt, säkerhetsdatablad och byggvarudeklaration, samt är registrerade i BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen.

    På varje produktsida finns information om vilka miljödatabaser och certifieringar som produkterna är registrerade i. Nedan presenteras förklaringar till olika databaser och certifieringar.