Certifikat & bedömningar

  • Finja Betong är certifierad enligt ISO 14001:2015 som är en standard för miljöledningssystem i ett företag. Utöver det så används Finjas produkter ofta till byggnader som ska certifieras enligt Miljöbyggnad, LEED och BREEAM. Varje produkt har, om tillämpligt, säkerhetsdatablad och byggvarudeklaration. De flesta är registrerade i BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen.

    På varje produktsida finns information om vilka miljödatabaser och certifieringar som produkterna är registrerade i. Nedan presenteras förklaringar till olika databaser och certifieringar.