Klimatpositiva byggprodukter

 • Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för Finja. Vi värnar om en hållbar framtid där fokus är på beständiga materialval med lång livslängd och med så låg miljöpåverkan som möjligt. Som ett led i det långsiktiga miljöarbetet, har vi utvecklat en färdplan för att kunna erbjuda klimatpositiva byggprodukter. 

 • Klimatpositiv - vad är det?


 • En klimatpositiv produkt innebär att det sammantagna klimatavtrycket är positivt. Genom att analysera och därefter minimera våra egna utsläpp tar vi ett första steg för att minska vår klimatpåverkan. Vår målsättning är att minska CO2-belastningen med 50 procent på tre år för ingående produkter i den klimatpositiva ECO-linjen.

  Därefter klimatkompenserar vi produkterna i vår ECO-linje för att nå till målet för klimatneutralitet. Vi kompenserar sedan CO2e  med ytterligare 15 procent vilket gör att produkten går från att vara klimatneutral till att bli klimatpositiv. Läs mer om vår kompensation. I vårt hållbarhetsarbete följer vi den oberoende standarden ISO 14021. 

 •  

 • Kommer snart! Klimatpositiva produkter som motverkar den ingående cementens klimatpåverkan


 • BioChar Hallbart val-hög.jpg

 • I en unik satsning har vi lyckats ta fram produkter som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären genom att lagra en kolsänka, i form av biokol, i produkterna. Kolsänkan motsvarar den ingående cementens klimatpåverkan.

  Därtill klimatkompenseras produkterna för att nå till målet för klimatneutralitet. Vi kompenserar sedan med ytterligare 15 procent CO2e i ett biogasprojekt i Brasilien, vilket gör att produkterna går från att vara klimatneutrala till att bli klimatpositiva. 

  Utvecklingsarbetet har pågått under lång tid för att få till recept som fungerar med bibehållen hög teknisk kvalitet. Resultatet är betongprodukter med minimal klimatpåverkan under hela sin livstid.

  Under hösten 2022 kommer de första produkterna att lanseras på marknaden. Håll utkik! Mer information finns i vårt pressmeddelande:

 • Våra klimatpositiva produkter


 • I dagsläget har vi fyra klimatpositiva byggprodukter i sortimentet. Gemensamt för dessa är att vi i utvärderat, förbättrat och utvecklat produkt och förpackning för att minska klimatavtrycket.

 • Väggspackel ECO

  Väggspackel ECO är ett koldioxidreducerat väggspackel för inomhusbruk ämnat för uppfyllnad och justering på ett flertal underlag samt som underlag för kakel, tapeter och målning.

  Läs mer på produktsidan

 •  

 • 310 F ECO Avjämning

  310 F ECO Avjämning är en klimatpositiv, fiberförstärkt och pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong och andra stumma mineraliska material samt golvspånskiva.

  Läs mer på produktsidan

 •  

 • ECO-linje till villor, förskolor och andra byggnader


 • Eco-linje.jpg

 • Produkterna i den gröna ECO-linjen, som lanseras över tid, har en sänkt CO2-belastning och är klimatpositiva. Med detta ges möjligheten för medvetna kunder att aktivt göra ett ännu mer hållbart val av byggmaterial.

  De första byggstenarna har nu lagts till det som i framtiden kan komma att bli en helt klimatpositiv byggnad. Vi erbjuder helt enkelt ett grönare val för dem som vill bygga för framtiden.

 • Vår färdplan för klimatpositiva byggprodukter


 • Företagets målsättning är att med produkterna i den gröna linjen minska CO2-belastningen med 50 procent på 3 år.

 • Procentsats 460px.png

 • Företagets målsättning är att med produkterna i den gröna linjen minska CO2-belastningen med 50 procent på 3 år.

  Detta i sin tur innebär att en murad och putsad byggnad kan uppföras med ett halverat CO2-avtryck med ECO-produkterna som vi erbjuder.

 • alskabetong.jpg

 • I vår färdplan för att kunna erbjuda våra kunder klimatpositiva byggprodukter ingår följande steg:

  1. Analys av produkternas miljöpåverkan
  2. Åtgärder för att minska klimatpåverkan
  3. Klimatkompensation där våra egna åtgärder inte räcker fullt ut.

   

 • Vad gör vi redan för att minska vår egen klimatpåverkan? 


  • Grön el – egna vindkraftverk som genererar 200 procent av vad Finjakoncernen använder
  • Lokal tillverkning ger närproducerade produkter
  • Höjda miljökrav på transportörer och kortare transportsträckor 
  • Implementerat plastsäckar för att öka hållbarhet på produkterna
  • Implementerat 100 % återvinningsbara plastförpackningar
  • Optimera bindemedel och miljövänliga tillsatsmedel i våra produkter
  • Minimerar spill i alla våra processer 
  • Återanvändning lokalt av restmaterial
  • Investeringar i maskinpark med låg energiförbrukning
  • Framtagning av EPD:er för analys och åtgärder.

 •  

  Läs gärna vår hållbarhetsrapport för att ta del av alla våra satsningar.

 • Så klimatkompenserar vi


 • Klimatkompensera puff .jpg

 • Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår klimatpåverkan och detta genom en rad olika åtgärder. Där dessa åtgärder inte räcker hela vägen klimatkompenserar* vi genom ett projekt i Brasilien som omvandlar biogas till elektricitet och som är certifierat enligt FN:s CDM (Clean Development Mechanism). Projektet uppfyller också kriterierna för Gold Standard, som är en kvalitetsstandard som stöds av flera miljöorganisationer. Tricorona är vår partner för att förmedla investeringen i klimatkompensationsprojektet. I vårt hållbarhetsarbete följer vi den oberoende standarden ISO 14021.

  Vi klimatkompenserar produkterna i vår ECO-linje för att nå till målet för klimatneutralitet. Men vi stannar inte där. För att kunna erbjuda klimatpositiva byggprodukter kompenserar vi ytterligare 15 procent CO2e. Projektet bidrar till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling; 3, 7 och 13.

  *Gäller de produkter som ingår i den nya gröna ECO-linjen.

 • Mer information 


 • Om du har några frågor kring Klimatpositiva byggprodukter, är du välkommen att kontakta oss.