Beräknare för koldioxidbesparing

  • Beräkna både materialåtgång och koldioxidbesparing vid val av en produkt i vår ECO-linje. De valbara produkterna i beräknaran på denna sidan är både ECO-produkter samt deras motsvarande produkter i vårt övriga sortiment.

    Resutatet visar både ditt mängdbehov samt skillnaden i utsläpp av växthusgaser räknat i koldioxidekvivalenter.