Putsfärg och Ytputs

  • Putsfärg, även kallad fasadfärg, och ytputs är en sortimentskategori bestående av produkter för slutbehandling av putsade fasader. Fasadfärg bevarar den befintliga strukturen i putsen och ger den ett varaktigt och skyddande ytskikt. Ytputs är baserad på samma bindemedel som fasadfärg men med ballast i olika fraktioner.

  • Hållbara och vackra fasader


  • Produkterna ger möjlighet att välja struktur och ytbehandlingsalternativ utifrån personligt tycke och smak. Vi har både fasadfärg och ytputs med såväl silikat som silikonharts och tillsammans med våra putsskikt ger dessa en diffusionsöppen, varaktig och slitstark fasad. När det kommer till att välja kulör finns vår kulörkarta längre ned på sidan till hjälp. För fler möjligheter till slutbehandling av putsade fasader hänvisas till vårt sortiment av ädelputs.

  • Ädelputs putsas på en fasad

  • Dokument