ROT-Puts

 • Finja ROT-Putssystem är särskilt utvecklat för objekt där man önskar renovera fasaden, utan att först behöva riva den befintliga putsen. Genom att välja ROT-Putssystemet får man en rad positiva miljöegenskaper: inget damm och buller vid rivningsarbete, inga transporter av rivningsmaterial och en framtida hållbar och därmed underhållssnål fasad.

  • Ekonomiskt fördelaktigt renoveringssystem.
  • Kan vara energibesparande på grund av att underlaget hålls torrare.
  • Reveteringsplugg infäst i stommen.
  • Ytskikt till exempel Finja Ädelputs alternativt Finja Färg & Ytputs.
    
 • ROT-puts.jpg

 • Dokument