Stänkputs KC

Kalk och cement, dolomit 0–1 mm alt. 0–2 mm. För ytbehandling på ny puts samt renovering av äldre fasader.