Spritputs KKh

Hydraulisk kalk och luftkalk, dolomit 0–5 mm. För renovering av äldre fasader samt för ytbehandling av ny puts av högst kvalitetsklass C.