Rivputs KC

Kalk och cement, dolomit 0–3 mm. För ytbehandling av ny puts samt renovering av äldre fasader.