Härdstänkputs KC

För ytbehandling på ny puts samt renovering av äldre fasader där hög vidhäftning erfordras.

Artikelinformation