EPS-Betong 17 kg

Snabbfakta

Lätt och isolerande lättviktsuppfyllnad för utjämning och uppfyllnad inom- och utomhus. Produkten är dammreducerad, pumpbar och lämplig under golvvärme.

Namn: EPS-Betong 17 kg
Art.nr: 536405
Produktkategori: Uppfyllnad
Förpackningstyp: 17 kg
Finfo/Nobb.nr: 5073712
Vikt primärförpackning (kg): 17
Längd primärförpackning (mm): 860
Bredd primärförpackning (mm): 410
Höjd primärförpackning (mm): 130

Lätt och isolerande lättviktsuppfyllnad för utjämning och uppfyllnad inom- och utomhus. EPS-Betong är dammreducerad, pumpbar och lämplig under golvvärme.

Förarbete:
Betong (ålder > 28 dygn), lättbetong, klinker, avjämningsmassor förbehandlas med Finja Primer enligt anvisningar. Vid underlag av icke homogena underlag, trä, ej kapillärbrytande material läggs en plastfolie ut innan gjutningen påbörjas. Består underlaget av kapillärbrytande singel eller makadam behövs ingen förbehandling.

Med vidhäftning:
Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlaget primas alltid med Finja Primer.

För bästa resultat ska temperaturen i arbetslokalen vara 10–25 °C. Med hänsyn till primerns filmbildning ska underlagets temperatur inte understiga 10 °C.

Väg av golvet och markera EPS-Betongens slutliga höjd. Vid behov, använd väl fixerade avdragsbanor att stocka av ytan mot.

Utan vidhäftning:
Plastfolie läggs ut över hela golvytan och viks upp mot väggar, rörgenomföringar och andra anslutningspunkter. Se till att inga luftfickor kan uppstå under plastfolien.

Vid gjutning direkt på mark bör skiktet av EPS-betong vara minst 150 mm.

Manuell blandning:
Produkten blandas enklast i en blandningstunna om cirka 70 liter. Häll först vatten i tunnan och blanda halva säcken. Tillsätt därefter resterande material. Blanda till en homogen massa med en lyftande omrörare som förs upp och ner upprepade gånger under blandningen. Rent kranvatten ska alltid användas.

Maskinell blandning:
Produkten blandas med lämplig spackelpump med kontinuerlig blandning eller med planblandare och brukspump som kan hyras av Finja. Slanglängd 20–40 m ska användas. Före pumpning av EPS-Betong ska 5–10 liter kalksluring pumpas genom slangen. Rent kranvatten ska alltid användas vid blandning.

Vid maximal vatteninblandning ska utbredningsmått mätt enligt SS-EN 12350–5:2009 inte överstiga 415 mm.

Gjutning:
Blanda, fördela och dra av EPS-Betongen till rätt höjd. Bearbeta ytan med en sloda, svärd eller annat lämpligt verktyg till en plan och slät yta. Vid pumpning kan en volymökning (< 10 %) ske efter utläggningen, beroende på cellplastkulornas komprimering. Volymökningen avstannar normalt inom 8 timmar.

Efterbehandling:
För golv i bostadsmiljö ska EPS-Betong beläggas med minst 20 mm avjämningsmassa eller minst 30 mm golvbruk från Finja. Båda varianterna ska armeras med Finja Golvnät. Det ger ett stabilt underlag för de flesta golvtyper. För övriga typer av lokaler, kontakta Finja.

Eventuell golvvärme ska placeras i avjämningsmassan, inte i EPS-Betongen.

Avjämningsmassa eller golvbruk kan appliceras cirka 12 timmar efter gjutning. Avjämningsmassa eller diffusionsspärr bör vara applicerad inom 72 timmar efter gjutning. Primning innan avjämning behöver normalt bara ske då ytan på EPS-Betongen utsatts för mekaniskt slitage.

EPS-Betong är inte avsedd att beläggas med Finjas industrispackel.

Produkten har lagts till i inköpslistan