Hydrauliskt Kalkbruk Fiber

Pumpbart och fiberförstärkt kalkbruk för grovputsning av fasader ovan mark samt för inomhusbruk. Särskilt lämpligt vid traditionell revetering där vassmattor är putsbärare.