Frostskydd 5 l

Snabbfakta

Kloridfritt, fryspunktsnedsättande tillsatsmedel för bruk och betong. Produkten bidrar till att hållfasthetstillväxt sker vid minusgrader samt minskar risken att frysskador uppkommer vid tidig nedfrysning.

Namn: Frostskydd 5 l
Art.nr: 5942
Produktkategori: Byggkemi
Förpackningstyp: -
Finfo/Nobb.nr: 5237180
Vikt primärförpackning (kg): 6.6
Längd primärförpackning (mm): 200
Bredd primärförpackning (mm): 120
Höjd primärförpackning (mm): 300

Produkten används i förebyggande syfte i bruk och betong för att undvika frostskador vid minusgrader ned till –10 °C. Tillsats av Frostskydd ersätter inte normala vinteråtgärder såsom isolering och uppvärmning av blandningsvatten och tegel/block. Hållfasthetstillväxten hos bruk och betong kan, trots tillsats av Frostskydd, bli långsam eller avstanna helt vid sträng kyla. Normalt återupptas hållfasthetstillväxten när temperaturen åter stiger. Sluthållfastheten kan bli något lägre. Ej lämplig för putsbruk.

Temperaturen i Frostskydd får inte understiga 10 °C vid doseringen. Skaka förpackningen noga för att lösa upp eventuella kristaller. Tillsätt produkten enligt doseringstabell i blandningsvattnet. Använd varmt blandningsvatten och säkerställ att brukstemperaturen når upp till cirka 20 °C. Använd inte produkten i putsbruk. Putsning ska aldrig ske när det finns risk för minusgrader. Sträva efter att använda Frostskydd till hela mängden bruk, framförallt vid ljusa bruk, för att minimera risken för nyansskillnader. Var uppmärksam på att risken för saltutfällningar ökar vid tillsats av produkten.


Produkten har lagts till i inköpslistan