Lättklinker är ett väletablerat och värdefullt material på den svenska byggmarknaden som tack vare sina många positiva egenskaper har ett flertal användningsområden. Lättklinkerkulor, cement, sand och vatten formas till block som exempelvis används till källarväggar, grunder, lantbruksbyggnader och garage samt som stomme i ytter- och innerväggar till bostäder, skolor, idrottshallar och kontor.