Murblock Bas ECO

Ett mångsidigt lättklinkerblock med inbyggd kolsänka, i form av biokol, vilken motsvarar den klimatpåverkan som cementen i produkten utgör. Användningsområdena är många och blocket nyttjas likt Murblock Bas till väggar, murar etcetera.
 • Mer produktinformation

  Murblock Bas ECO är ett murblock av lättklinker, ett så kallat lättklinkerblock, och en av våra klimatpositiva byggprodukter. Lättklinkerblocket ingår därmed, precis som Murblock Fördel ECO, i vår gröna ECO-linje. Det som gör detta murblock unikt är att det har en inbyggd kolsänka, i form av biokol, vilken väger upp för den ingående cementens klimatpåverkan.

  Lättklinkerblockets effektiva kolsänka binder nämligen kolatomer och bidrar på så sätt till minskad växthuseffekt genom att förhindra att koldioxid bildas och släpps ut i atmosfären. I kombination med klimatkompensation, främst via ett biogasprojekt i Brasilien certifierat enligt Gold Standard, resulterar detta i ett murblock av lättklinker med ett sammantaget positivt klimatavtryck.

  Det innovativa lättklinkerblocket är ett av flera oisolerade murblock i vårt sortiment och jämfört med Murblock Bas innebär denna nya ECO-variant en sänkning på minst 50 procent av GWP*. Precis som våra övriga lättklinkerblock levereras även denna produkt inplastad på pall, varav en med Murblock Bas ECO 190 innehåller 56 murblock och en med 250 mm variant består av 42 stycken.

  För mer teknisk information rörande denna nya murblocksvariant hänvisas till arbetsanvisning och övriga dokument som återfinns här på produktsidan. Läs mer om vår gröna ECO-linje, andra klimatsatsningar eller specifikt om vårt biokolsprojekt.

  * Avser modul A1-A3 (ISO14025:2010) samt indikator GWP-total (EN 15804+A2). För livscykelanalyser daterade före 2022 används indikator GWP (EN 15804+A1).

Mer produktinformation

Murblock Bas ECO är ett murblock av lättklinker, ett så kallat lättklinkerblock, och en av våra klimatpositiva byggprodukter. Lättklinkerblocket ingår därmed, precis som Murblock Fördel ECO, i vår gröna ECO-linje. Det som gör detta murblock unikt är att det har en inbyggd kolsänka, i form av biokol, vilken väger upp för den ingående cementens klimatpåverkan.

Lättklinkerblockets effektiva kolsänka binder nämligen kolatomer och bidrar på så sätt till minskad växthuseffekt genom att förhindra att koldioxid bildas och släpps ut i atmosfären. I kombination med klimatkompensation, främst via ett biogasprojekt i Brasilien certifierat enligt Gold Standard, resulterar detta i ett murblock av lättklinker med ett sammantaget positivt klimatavtryck.

Det innovativa lättklinkerblocket är ett av flera oisolerade murblock i vårt sortiment och jämfört med Murblock Bas innebär denna nya ECO-variant en sänkning på minst 50 procent av GWP*. Precis som våra övriga lättklinkerblock levereras även denna produkt inplastad på pall, varav en med Murblock Bas ECO 190 innehåller 56 murblock och en med 250 mm variant består av 42 stycken.

För mer teknisk information rörande denna nya murblocksvariant hänvisas till arbetsanvisning och övriga dokument som återfinns här på produktsidan. Läs mer om vår gröna ECO-linje, andra klimatsatsningar eller specifikt om vårt biokolsprojekt.

* Avser modul A1-A3 (ISO14025:2010) samt indikator GWP-total (EN 15804+A2). För livscykelanalyser daterade före 2022 används indikator GWP (EN 15804+A1).

Artikelinformation