Gränslös

En flexibel och lättmonterad mur av block, pelare och murkrön i betong. Muren byggs stabilt och enkelt med ihåliga block som är lätta att hantera. Blocken är spontade och ger en stabil mur utan traditionell murning.