Skalblock

Stapelbara block avsedda för murar med stor påkänning. Blockens hålrum armeras och fylls med betong.