Murbalk

  • Mer produktinformation

    Murbalk är en armerad lättklinkerbalk som används över dörrar och fönster i väggar av lättklinkerblock. Med lättklinkerbalkens hjälp förkortas byggtiden och dess bärförmåga är både testad och dokumenterad enligt gällande standard. Söker du en motsvarande isolerad produkt hänvisas till Isolerbalk Exakt.

    Produkten kommer i ett stort antal olika storlekar och både bredd, höjd och längd varierar beroende på vilken variant av lättklinkerbalk som väljs. Oavsett balkens mått finns det alltid en pil på kortändan som markerar montageriktning och det är av yttersta vikt att produkten placeras med denna riktad uppåt.

    Utöver att beakta pilens riktning är det även viktigt att upplaget är minst 250 mm på varje sida. Långa enskiftsbalkar kräver tre upplag. Vad gäller tillgänglighet och leverans lagerförs de flesta längder medan resterande tillverkas på beställning. Lättklinkerbalkar av detta slag levereras på pall och lagras på plant underlag.

    För mer teknisk data eller information om prestanda hänvisas till ritningar och prestandadeklaration. Önskas inspiration och vägledning kring användandet av Murbalk rekommenderas att se filmerna publicerade här ovan. Både garage- och husbygge är exempel på utmärkta användningsområden för denna typ av lättklinkerprodukt.

Mer produktinformation

Murbalk är en armerad lättklinkerbalk som används över dörrar och fönster i väggar av lättklinkerblock. Med lättklinkerbalkens hjälp förkortas byggtiden och dess bärförmåga är både testad och dokumenterad enligt gällande standard. Söker du en motsvarande isolerad produkt hänvisas till Isolerbalk Exakt.

Produkten kommer i ett stort antal olika storlekar och både bredd, höjd och längd varierar beroende på vilken variant av lättklinkerbalk som väljs. Oavsett balkens mått finns det alltid en pil på kortändan som markerar montageriktning och det är av yttersta vikt att produkten placeras med denna riktad uppåt.

Utöver att beakta pilens riktning är det även viktigt att upplaget är minst 250 mm på varje sida. Långa enskiftsbalkar kräver tre upplag. Vad gäller tillgänglighet och leverans lagerförs de flesta längder medan resterande tillverkas på beställning. Lättklinkerbalkar av detta slag levereras på pall och lagras på plant underlag.

För mer teknisk data eller information om prestanda hänvisas till ritningar och prestandadeklaration. Önskas inspiration och vägledning kring användandet av Murbalk rekommenderas att se filmerna publicerade här ovan. Både garage- och husbygge är exempel på utmärkta användningsområden för denna typ av lättklinkerprodukt.

Artikelinformation

Ladda ner

Miljödatabaser

Produkten är registrerad i följande miljödatabaser. Klicka för att se miljöbedömning för respektive miljödatabas: