Putsbruk C Lågalkaliskt

Pumpbart putsbruk för grovputsning ovan mark på underlag av murverk. Särskilt lämpligt för putsning på lättbetong.