Cementbruk A

Putsning av utsatta konstruktioner exempelvis socklar och kallmurar. Murning av icke sugande material exempelvis glasblock och natursten.