Grundningsbruk A

Pumpbart och lågalkaliskt bruk för grundning av lättklinkerblock, tegel och lättbetong. Appliceras innan putsning med ett B- eller C-bruk.