Tunnfog & Tunnputsbruk A

Tunnfogsmurning av lättbetongblock och andra murblock med god måttnoggrannhet. Murbruket påförs med tunnfogsskopa eller annat tandat verktyg. Även för tunnputsning inomhus av främst lättbetongväggar.
  • Mer produktinformation

    Tunnfog & Tunnputsbruk A tillhör vår produktkategori mura men skiljer sig från övriga murbruk genom att vara ett så kallat kombinationsbruk, vilket innebär att det fungerar att använda till såväl murning som putsning. Vidare är det ett torrbruk som endast behöver blandas med vatten för att få en användningsklar produkt.

    Precis som namnet antyder handlar det i båda fallen om att arbeta tunt med bruket och det går att skapa såväl tunna fogar som en tunn puts. Produkten går utmärkt att använda tillsammans med våra produkter Murblock Innervägg och Murbalk Innervägg. Tunnfog & Tunnputsbruk A kan i detta sammanhang användas till såväl avjämning som putsning.

    Vad gäller tunnfogsmurning är bruket avsedd att användas på lättbetongblock och andra murblock med god måttnoggrannhet. När det används för att mura med ska det påföras med en tunnfogsskopa, alternativt någon annan variant av tandat verktyg. Vid putsning med detta bruk påförs det med stålbrätte eller liknande.

    Beställningar av detta bruk för tunnputsning och tunnfogsmurning görs pallvis och en pall med Tunnfog & Tunnputsbruk A innehåller 40 förpackningar som väger 25 kilo styck. Om du är osäker på hur många säckar som behövs till ett visst murningsprojekt rekommenderar vi att använda vår digitala mängdberäknare.

Mer produktinformation

Tunnfog & Tunnputsbruk A tillhör vår produktkategori mura men skiljer sig från övriga murbruk genom att vara ett så kallat kombinationsbruk, vilket innebär att det fungerar att använda till såväl murning som putsning. Vidare är det ett torrbruk som endast behöver blandas med vatten för att få en användningsklar produkt.

Precis som namnet antyder handlar det i båda fallen om att arbeta tunt med bruket och det går att skapa såväl tunna fogar som en tunn puts. Produkten går utmärkt att använda tillsammans med våra produkter Murblock Innervägg och Murbalk Innervägg. Tunnfog & Tunnputsbruk A kan i detta sammanhang användas till såväl avjämning som putsning.

Vad gäller tunnfogsmurning är bruket avsedd att användas på lättbetongblock och andra murblock med god måttnoggrannhet. När det används för att mura med ska det påföras med en tunnfogsskopa, alternativt någon annan variant av tandat verktyg. Vid putsning med detta bruk påförs det med stålbrätte eller liknande.

Beställningar av detta bruk för tunnputsning och tunnfogsmurning görs pallvis och en pall med Tunnfog & Tunnputsbruk A innehåller 40 förpackningar som väger 25 kilo styck. Om du är osäker på hur många säckar som behövs till ett visst murningsprojekt rekommenderar vi att använda vår digitala mängdberäknare.

Artikelinformation

Ladda ner

Miljödatabaser

Produkten är registrerad i följande miljödatabaser. Klicka för att se miljöbedömning för respektive miljödatabas: