Murblock

  • Vi har ett komplett sortiment av murblock och balkar för alla typer av byggnadsprojekt. Våra oisolerade murblock; Murblock Fördel ECO, Murblock Bas och Ljudblock används med fördel när du bland annat ska mura innerväggar, trädgårdsmurar, garage eller andra oisolerade byggnader.

    Föredrar du ett lättare block med flera positiva egenskaper ska du titta närmare på Murblock Fördel ECO som, förutom till ovan nämnda ändamål, fungerar utmärkt vid byggande av ytterväggar till garage, fritidshus, lager-, fabriks-, ekonomi- och lantbruksbyggnader samt ouppvärmda förråd.

    Våra armerade lättklinkerbalkar används över dörrar och fönster i väggar som är murade med lättklinkerblock.

  • Dokument