Lagningsbruk

Putsning av betongväggar och andra starka cementbaserade underlag.