Mura en trädgårdsmur av murblock

Bygg din egen personliga trädgårdsmur som harmonierar med huset. Genom att mura och putsa blir kvaliteten på muren hög och livslängden lång samtidigt som den kräver minimalt med underhåll.

Att arbeta med murblock innebär stora möjligheter till flexibel utformning och du väljer själv om din mur ska vara fristående eller fungera som stöd. Fristående murar avgränsar, skyddar mot insyn och dämpar buller medan stödmurar har som främsta uppgift att skapa avgränsade nivåer av jordmassor.

Med hjälp av murkrön och färg kan du skapa en tilltalande mur som harmonierar väl mednärliggande byggnader och övrig miljö. Vackra avslut och öppningar i muren skapas enkelt med pelare och grindar.

En murad och putsad trädgårdsmur kan även förenkla din vardag. Belysning och eluttag kan nämligen placeras i muren och kablar enkelt döljas under täckningen av murkrönet samt under putsen. Du kan även integrera brevlådan i muren.

Verktyg för produktval och mängdberäkning
DIY-beskrivning

Produkter utan bild i listan längre ner ingår inte i Finjas sortiment.

Murbruk B 25 kg
5530205
st
st.
Behov: 100 st
(artikeln är inkluderad i ett paket / pall som inte kan delas)
st
Behov: 36 lpm.
(artikeln är inkluderad i ett paket / pall som inte kan delas)
lpm.

Verktyg

st.
Mäthink 9 l
539706
st.

Harmonierande trädgårdsmur

Bygg din egen personliga trädgårdsmur som harmonierar med huset. Genom att mura och putsa blir kvaliteten på muren hög och livslängden lång samtidigt som den kräver minimalt med underhåll.

Att arbeta med murblock innebär stora möjligheter till flexibel utformning och du väljer själv om din mur ska vara fristående eller fungera som stöd. Fristående murar avgränsar, skyddar mot insyn och dämpar buller medan stödmurar har som främsta uppgift att skapa avgränsade nivåer av jordmassor.

Med hjälp av murkrön och färg kan du skapa en tilltalande mur som harmonierar väl med närliggande byggnader och övrig miljö. Vackra avslut och öppningar i muren skapas enkelt med pelare och grindar.

En murad och putsad trädgårdsmur kan även förenkla din vardag. Belysning och eluttag kan nämligen placeras i muren och kablar enkelt ­döljas under täckningen av murkrönet samt under putsen. Du kan även integrera brevlådan i muren.

Ett rätt val!

Mängdberäkna enligt materialspecifikationen nedan.

Det här behöver du till en fristående mur - per löpmeter:

Höjd 1,0 m hög
Murblock Fördel ECO 190 mm, 8,3 st/m²
Finja Bistål BI 40 Förzinkat 4M, 6,8 lpm/lpm mur
Finja Murbruk B, 25 kg/m²
Finja Cementbruk A, 44 kg/m² mur
Finja Fasadnät 1000 mm, 1 rulle = 25 m²
Finja Nätfäste Universal, 20 st/m²

Höjd 1,8 m hög
Murblock Fördel ECO 250 mm, 8,3 st/m²
Finja Bistål BI 40 Förzinkat 4M, 11,3 lpm/lpm mur
Finja Grovbetong, 45 kg/lpm
Finja Murbruk B, 30 kg/m²
Finja Cementbruk A, 44 kg/m² mur
Finja Fasadnät 1000 mm, 1 rulle = 25 m²
Finja Nätfäste Universal, 20 st/m²

Höjd 2,4 m hög
Murblock Fördel ECO 290 mm, 8,3 st/m²
Finja Bistål BI 40 Förzinkat 4M, 13,7 lpm/lpm mur
Finja Grovbetong, 45 kg/lpm
Finja Murbruk B, 35 kg/m²
Finja U-block 350 x 190 x 295 mm, 3,4 st/lpm
Finja Cementbruk A, 44 kg/m² mur
Finja Fasadnät 1000 mm, 1 rulle = 25 m²
Finja Nätfäste Universal, 20 st/m²

Förbered grunden

Avlägsna ett jordlager som är ca 700 mm bredare än grundsulan och har ett djup enligt valt muralternativ. Se till att komma ända ner i sanden och få bort all matjord eller annat illa dränerande material. Rulla ut geoduk i gropen om schaktbotten består av lera eller finmaterial. Är botten torr och fast behövs ingen duk. Duken kan med fördel placeras omlott för att täcka grunden och vid stödmursbygge dras den i princip hela vägen upp, till ca 50 mm under markytan.

Fyll på med väl dränerande material som makadam, minimum 150 mm, och packa med vibroplatta. Jämna av och kontrollera med ett ­vattenpass att grunden är vågrät. Se till att inga ­vattensamlingar kan bildas. Vid risk för vattentryck mot muren och/eller jordarten är tät (exempelvis lera) är det lämpligt att placera en dräneringsslang på den aktuella sidan av muren.

Låg fristående (upp til ca 1 m hög)

En låg mur, upp till 5 skift kräver ingen grundsula. ­Placera första skiftet direkt på den väl avvägda och packade ­grusbädden, ­minimum 2 skift under marken.

Mellanhög fristående (ca 1-1,8 m hög)

För en mellanhög mur, 5–9 skift ovan mark, bör ­murupplaget förstärkas mot marken. Väg av och dra av den väl packade ­grusbädden minst 450 mm under mark. Blanda Grovbetong enligt anvisningarna på förpackningen. Lägg ut betongen i ett ca 50 mm tjockt och 400 mm brett lager och armera med två parallella bistål Bi40 förzinkad. Förskjut armeringsskarvarna minst 500 mm och knacka ned samt väg av blocken i första skiftet efter hand som betongen läggs ut. Det överflödiga bruket formas till en hålkäl, ca 45°, för att eventuellt vatten ska kunna rinna av.

Hög fristående

Är muren högre än 9 skift ovan mark rekommenderas att ­förankra grundsulan. Väg noggrant av och dra av den väl ­packade ­grusbädden minst 600 mm under mark. Lägg ut ­U-block ­intill varandra längs hela murens längd. Armera med två ­längsgående bistål Bi40 förzinkad och förskjut ­armeringsskarvarna minst 500 mm. Blanda Grovbetong enligt anvisningarna på ­förpackningen och fyll blocken med betong. Dra av ­gjutningen längs med blockens ­översida. Murandet kan sedan ­påbörjas ­medan betongen fortfarande är våt, ett par timmar efter ­gjutningen. Det överflödiga bruket formas till en hålkäl, ca 45°,
för att eventuellt vatten ska kunna rinna av.

Mura trädgårdsmuren

Slå ner trästolpar i marken, strax utanför murändarna, för att markera murens ytterkant. Loda in och snedstaga stolparna. Mät ut och markera skiftens överkant på stolparna samt dra ett snöre mellan dessa. Börja i överkant på det första skiftet. Snöret flyttas sedan efterhand uppåt till nästa skift.

Blanda Murbruk B enligt anvisningarna på förpackningen. Lägg ut bruket med murslev på U-blocken, om du har valt denna ­grundläggningsmetod, och mura upp ett skift Murblock Fördel ECO. Fogtjockleken ska vara ca 10 mm och snöret flyttas efterhand till nästa skifts överkant.

Vid byggandet av stödmurar används fullfogsmurning som är den vanligaste metoden och ger maximal stabilitet då stöt- och liggfogar helt fylls med bruk. Blocken muras i förband, vilket innebär att de placeras så att stående skarvar hamnar ungefär mitt över blocken i underliggande skift. I eventuella hörn förskjuts blocken.

Armera det första skiftet av murblock genom att placera bistål ­parallellt i spåren. Bistål läggs i vart tredje skift och i det näst sista murblocksskiftet samt böjs till i eventuella hörn.

Fortsätt till dess att alla skift är murade. Gör upprepade kontroller med vattenpass för att se till att muren blir rak. Ta bort bruksspill innan det hinner härda.

Rörelsefogar

Om en trädgårdsmur är längre än 10 m bör den synliga delen ovan mark delas av med vertikala rörelsefogar. Fogarna minskar risken för sprickbildning i samband med temperaturväxlingar och ­materialkrympningar. Rörelsefogarna placeras så estetiskt som möjligt och tätas mot en bottningslist med lämplig fogmassa. Under mark förstärks murverket lokalt vid rörelsefogen med ett par extra bistål, ca 2 m långa. Eventuell sprickbildning under mark är acceptabelt.

Putsa trädgårdsmuren

En kall mur med stor väderpåverkan kräver ett slitstarkt putsskikt. ­Applicera Cementbruk A som grundputs i ett skikt om 3 mm. Låt härda under eftervattning minst ett dygn. Fäst putsnät över hela ytan på samtliga synliga sidor. Den totala putstjockleken blir ca 12 mm.

Täck slutligen murkrönet med takpannor, plåt, betongplattor eller dylikt för att skydda muren, förhindra vatteninträngning och skapa en stilfull avslutning.

Färdigställ trädgårdsmuren

För samtliga murtyper gäller att all motfyllning ska bestå av dränerande material som bergkross.

Vad inspirerar dig?

Skapa ett avskärmat gömställe för dina sopkärl med hjälp av muren. Beskrivning finner du på finja.se under Tips och idéer för trädgård.

Ta gärna en bild och mejla Finja, info@finja.se, för att få ditt verk publicerat på hemsidan.

Visste du att...

De miljövänliga murblocken tål både fukt, värme och kyla och är dessutom frostbeständiga. De har även goda putsbärande egenskaper och grundar och putsar du med Cementbruk A får du en stark och tålig yta i vacker rustik karaktär.

Tänk på att...

Grus, fuktspärrar, eventuell dränering och yttre detaljer, som beror på tomtens utseende och egenskaper, specificeras ej här. Detsamma gäller för kröntäckning samt eventuell bottningslist och fogmassa vid behov av rörelsefogar.

Tänk på att…

Med hjälp av murkrön och färg kan du skapa en tilltalande mur som harmonierar väl med närliggande byggnader och övrig miljö. Vackra avslut och öppningar i muren skapas enkelt med pelare och grindar.

Tips!

Få goda råd om murning och putsning i arbetsanvisningar Hjälp vid murning och Hjälp vid putsning som finns på Finjas hemsida.