Mura en trädgårdsmur av murblock

Bygg din egen personliga trädgårdsmur som harmonierar med huset. Genom att mura och putsa blir kvaliteten på muren hög och livslängden lång samtidigt som den kräver minimalt med underhåll.

Att arbeta med murblock innebär stora möjligheter till flexibel utformning och du väljer själv om din mur ska vara fristående eller fungera som stöd. Fristående murar avgränsar, skyddar mot insyn och dämpar buller medan stödmurar har som främsta uppgift att skapa avgränsade nivåer av jordmassor.

Med hjälp av murkrön och färg kan du skapa en tilltalande mur som harmonierar väl mednärliggande byggnader och övrig miljö. Vackra avslut och öppningar i muren skapas enkelt med pelare och grindar.

En murad och putsad trädgårdsmur kan även förenkla din vardag. Belysning och eluttag kan nämligen placeras i muren och kablar enkelt döljas under täckningen av murkrönet samt under putsen. Du kan även integrera brevlådan i muren.

Verktyg för produktval och mängdberäkning
DIY-beskrivning

Produkter utan bild i listan längre ner ingår inte i Finjas sortiment.

Verktyg