Suterräng

  • Det är inte alltid man har en tomt som är helt plan att bygga på.Tomten kanske består av berg och sten och sluttar mot eller annat håll. I de fall kan man bygga grunden till sitt hus med suterränggrund. Med ett suterränghus kan man välja om man vill ha huvudentren på markplan eller suterrängplan, kanske vill man ha en extra ingång på suterrängplan i anslutning till en gronevtre för smutsiga stövlar och blöta kläder.

    Ett suterränghus med två våningar ser från den högre sidan ut som ett envåningshus med källare, och från den nedre sidan som ett tvåvåningshus, men på grund av sluttningen kan man från den nedre sidan se att det rör sig om ett suterränghus. Läs mer om hur du murar under mark här.