Garage-element rakt borstad

Snabbfakta

Namn: Garage-element rakt borstad
Art.nr: 64304010
Produktkategori: Grundsystem
Förpackningstyp: -
Finfo.nr: 6627312
Vikt primärförpackning (kg): 14,35
Längd primärförpackning (mm): 1200
Bredd primärförpackning (mm): 560
Höjd primärförpackning (mm): 400

Garage-element är ett grundelement som med fördel används vid nyproduktion av till exempel garage och industrihallar. Garage-elementet har en invändig förhöjd sockel, vilken är 100 mm högre än betongplattan och därmed hindrar fukt från att tränga upp i ytterväggen.
Garage-elementet tillverkas av hög cellplastkvalitet och dess utvändiga sockel har en borstad yta av fiberbetong.
Ytan på den invändiga sockeln utgörs av en fibercementskiva.

Förberedelser
Ta hjälp av kommunen eller behörig fackman för att märka ut grundens placering på tomten. Normalt utförs detta enklast genom att höjd och placering markeras på profilstolpar monterade utanför den tänkta grunden.

Schaktning
Schakta ner till nödvändigt grundläggningsdjup. Lägg därefter ut dränerande fyllnadsmaterial på schaktbotten.
Före montage komprimeras fyllnadsmaterialet väl samt avdrages till rätt nivå.

Montage av Garageelement med fiberbetong:
Spänn ett snöre mellan profilerna som rikthjälpmedel. Montera därefter först ytterhörnelementen, varpå övriga element placeras ut. Fäst en fixeringskil per skarv i ovankant mellan elementen. Tryck sedan ner en spikplåt horisontellt per skarv i elementens bakkanter. Använd slutligen de medföljande skarvprofilerna mellan fibercementskivornas insidor.
Vid portöppningar kapas elementen med hjälp av vinkelslip och fogsvans. Avlägsna cirka 250 mm på höjden för en starkare betongkant. Genom att sätta fibercementskivor på socklarnas gavlar bildas stopp. Traditionell formning med brädor eller skivor används i öppningen som armeras extra.

Isolering av plattan
Cellplastskivor läggs ut enligt föreskriven kantförstyvning. Skarvarna förskjuts mellan skikten och lagren sammanbinds med plastspik, ca 4 st/m².

Armering och gjutning
Armering och betong ska vara avpassad för den belastning byggnaden kommer att utsättas för och dimensionering utförs lämpligen av en konstruktör. Armeringsnätet distanseras med armeringsdistanser, ca 3 st/m². Återfyll på elementets utsida till minst dess halva höjd och fyll därefter plattan med betong. Låt vila en stund innan sockeln försiktigt fylls. Denna del vibreras inte.

Färdigställande:
Återfyllning ska ske till minst 200 mm under elementets överkant. Utvändig tjälisolering utförs enligt gällande föreskrifter.