Block

 • Lättklinker är ett väletablerat material på den svenska byggmarknaden som tack vare sina många positiva egenskaper har ett flertal användningsområden. Tillsammans med cement, sand och vatten formas lättklinkerkulor till block som kan användas till en rad olika ändamål beroende på dess isoleringsförmåga.

  För ytterväggar till villor, flerbostadshus, kontor, kedjehus, skolor och idrottshallar rekommenderas Isolerblock Exakt, huvudkomponenten i vårt innovativa Mursystem Exakt.

  För beräkning av Mursystem Exakt, se vår projekteringsanvisning.

 • Block – vilket ska jag välja?

    Isolerblock
  Exakt
  Isolerblock
  Bas
  Murblock
  Fördel
  Murblock
  Bas
  Ytterväggar till villor, flerbostadshus, kontor, kedjehus och skolor x      
  Ytterväggar till garage, fritidshus, lager-, fabriks, ekonomi- och lantbruksbyggnader x x x x
  Innerväggar     x x
  Innerväggar med behov av rördragning (el, vvs)     x  
  Källarväggar under mark x x x x
  Ytterväggar uppvärmt förråd   x    
  Ytterväggar ouppvärmt förråd     x x
  Carport     x x
  Trädgårdsmurar     x x

   

 • Block


 • Till garagets, fritidshusets, lager-, fabriks-, ekonomi- och lantbruksbyggnadens ytterväggar är även Isolerblock Bas ett fungerande alternativ, ett block som även passar till ytterväggar vid önskan om ett uppvärmt förråd.

  Våra oisolerade murblock kan delas upp i två huvudsakliga produkter, Murblock Fördel och Murblock Bas. Den främsta skillnaden är att Murblock Fördel väger upp till 20 procent mindre, trots samma hållfasthet, samt har hålrum som förenklar installation av el och vvs samtidigt som det är greppvänligt och mer ergonomiskt. När det kommer till innerväggar, ytterväggar till förråd som inte behöver vara uppvärmda samt carportar och trädgårdsmurar fungerar båda blocken men vid innerväggar med behov av rörddragning är Murblock Fördel helt enkelt att föredra.

 • Blokk.jpg

 • U-värde och brandteknisk klassificering


 • Fördelarna och möjligheterna med att mura och putsa sitt boende är många. Ett stenhus står i generationer, kräver minimalt med underhåll och är både brandsäkert och fuktsäkert. Därtill också energisnålt och klimatsmart under dess långa livslängd.

  I dokumentet längst ner på sidan hittar du information om brandteknisk klassificering samt U-värde för våra Murblock Bas och Isolerblock Exakt.

 • Ljudreduktion


 • Lättklinker ger möjlighet att bygga välisolerade hem med god ljudkomfort, både i ytter- och innerväggar. En murad och putsad vägg ger en behagling inomhusmiljö då den helt enkelt stänger ute ovälkomna ljud från omgivningen.

  I dokumentet nedan hittar du reduktionstal för våra olika murblock. För Isolerblock Exakt hänvisar vi till projekteringsanvisning för Mursystem Exakt.

 • Dokument