Finbetong

För gjutningsarbeten i skikt 20-100 mm. Lämplig till enklare plintar, fundament och liknande.Vattentät. För gjutningar utsatta för tösalt och frost rekommenderas Anläggningsbetong Fin.