520 Industri

Cementbaserad, pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong. Lämplig som färdig yta vid lätt industribelastning eller som underlag för härdplastbeläggningar. Lämplig till fallbyggnad. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.