560 Industri

Cementbaserad och pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong. Lämplig som färdigt slitskikt vid tung industribelastning. För fallbyggnad. Salt- och frostbeständig. Tål tillskjutande fukt. För inom- och utomhusbruk.