560 Top Super

Cementbaserad och pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong. Lämplig som färdigt slitskikt vid tung industribelastning. Salt- och frostbeständig.