Fiberputs B

Pumpbart och fiberförstärkt torrbruk till putsning av lättklinkerblock på konstruktioner ovan mark. Används i
kombination med glasfibernät.