Fiberputs B

Pumpbart och fiberförstärkt torrbruk till putsning av lättklinkerblock på utvändiga konstruktioner ovan mark. Används i kombination med glasfibernät.