Stort genombrott för lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Publicerad 2022-11-29

Stort genombrott för lättklinkerblock med inbyggd kolsänka

Finja Betong har intensifierat sitt hållbarhetsarbete ytterligare och lanserar nu en unik serie produkter med inbyggd kolsänka i form av biokol. Först ut är lättklinkerblocket, Murblock Bas ECO, som har en permanent kolsänka under hela sin livstid på minst 100 år.

– Först lät det osannolikt att vi skulle kunna tillverka ett lättklinkerblock med inbyggd kolsänka men tack vare gediget utvecklingsarbete har vi kommit i mål. Att välja att bygga med Murblock Bas ECO, jämfört med Murblock Bas, innebär en sänkning på minst 50 procent av GWP* (Global Warming Potential), vilket motsvarar den ingående cementens klimatpåverkan. Vi tror på ett hållbart och långsiktigt val av byggmaterial, säger Magnus Andersson vice vd på Finja Betong.

  Hållbart byggande då kolsänkan varar hela produktens livstid
  Det unika med Murblock Bas ECO är således att det innehåller biokol, vilket utgör en effektiv kolsänka som bidrar till minskad växthuseffekt. Dess lagrade kolatomer hindras nämligen från att komma i kontakt med syre och därmed också från att omvandlas till koldioxid och hamna i atmosfären.

  Del av grön ECO-linje
  Den betydande sänkningen av det nya lättklinkerblockets klimatpåverkan i kombination med klimatkompensation, via ett brasilianskt biogasprojekt certifierat enligt Gold Standard, gör att produkten tar plats i företagets gröna ECO-linje med klimatpositiva byggprodukter.

  Ett givet val för energieffektiva och brandsäkra lösningar
  Lättklinkerblock är ett givet val när energieffektiva och brandsäkra lösningar, som även är okänsliga för fukt och mögel, efterfrågas. Kompletterande produkter inom ramen för Finja Betongs biokolssatsning kommer inom kort.

  Arbetet har gjorts tillsammans med företaget Biokolprodukter. Utvecklingen har möjliggjorts med stöd från innovationsprogrammet BioInnovation – en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

  * Avser modul A1-A3 (ISO14025:2010) samt indikator GWP-total (EN 15804+A2). För livscykelanalyser daterade före 2022 används indikator GWP (EN 15804+A1).

  Stort genombrott för lättklinkerblock med inbyggd kolsänka
  Murblock Bas ECO 1
  Murblock Bas ECO 2
  Murblock Bas ECO 3