Finja Betong utökar sin gröna ECO-linje med ny golvprodukt

Publicerad 2021-06-16

På Finja Betong tas hållbarhet på största allvar och det pågår ständiga analyser och förbättringar av de producerade produkternas klimatavtryck. Denna gång är det företagets golvsortiment som uppdaterats och fått ett grönare tillskott i form av 310 F ECO Avjämning. Produkten har samma goda egenskaper som sin föregångare men ett positivt klimatavtryck och ingår därmed i företagets gröna ECO-linje.

– Att utöka vår gröna ECO-linje med ytterligare en produkt i år är förstås jätteroligt och inte minst viktigt. Vårt hållbarhetsarbete stannar aldrig av och att vi nu kan erbjuda en av våra populäraste avjämningsmassor med ett minskat koldioxidutsläpp är fantastiskt, både för oss, klimatet och våra kunder säger Finja Betongs vd Bengt Widstrand.

  310 F ECO Avjämning är en bulkprodukt som transporteras i pumpbil till byggarbetsplatsen. Precis som originalversionen är det en fiberförstärkt och pumpbar avjämning för underlag av betong och andra stumma mineraliska material samt golvspånskiva. Den ursprungliga produkten har funnits i Finjas sortiment ett par år men har nu alltså förbättrats ur klimatsynpunkt då optimerat recept och logistiska förändringar har gjort det möjligt att sänka CO2e-utsläppet med så mycket som 16 procent.

  Målet för produkterna i den gröna ECO-linjen är dock att minska CO2-belastningen med 50 procent under tre års tid och som komplement till de egna insatserna klimatkompenserar företaget för att nå klimatneutralitet och därutöver ytterligare för att produkterna ska bli klimatpositiva. Den klimatkompensation som Finja Betong har valt är certifierad med Gold Standard och utgörs i detta fall av ett energiprojekt med inriktning på deponigas som äger rum i brasilianska Uberlândia.

  Den nya produkten har således en lägre klimatpåverkan tack vare en minskning av de egna utsläppen. Därtill klassas den som klimatpositiv då företaget klimatkompenserar för resterande delar till den grad att produktens sammantagna klimatavtryck blir positivt. Utöver detta är 310 F ECO Avjämning identisk med tidigare version och har samma användningsområde och funktionalitet. Den är till exempel avsedd för inomhusbruk, tål tillskjutande fukt och lämpar sig för fallbyggnad samt fribärande konstruktioner.

  ……………………………

  Finja Betong fokuserar på murat och putsat byggande och är en rikstäckande leverantör av byggmaterial. Produktutbudet är omfattande och konceptlösningar erbjuds inom allt från block, torrbruk, golvavjämning, fix och fog, fasadputssystem, cellplast och grundelement. All vår tillverkning är närproducerad då vi har produktionsanläggningar på flera platser i Sverige.

  310 F ECO 4
  310 F ECO 1
  310 F ECO 2
  310 F ECO 3