Finja Betong presenterar fasadputssystem för murverk

Publicerad 2023-03-14

Finja Betong presenterar fasadputssystem för murverk

Finja Betong har under lång tid tillhandahållit system för tilläggsisolering av fasader. För att underlätta renovering av murade ytterväggar har företaget nu skapat ett fasadputssystem, vid namn Iso-ROT för murverk, särskilt avsett för projekt av detta slag. Det ekonomiskt fördelaktiga systemet erbjuds i tre isoleringstjocklekar som alla dämpar buller samtidigt som energi sparas.

– Vi är måna om att erbjuda flexibla, energisnåla och hållbara lösningar för alla typer av fasader vid såväl nybyggnation som renovering. Att vi nu samlat beprövade produkter under namnet Iso-ROT för murverk tydliggör både användningsområde och funktionalitet, säger Magnus Andersson, vice vd på Finja Betong.

  För ökad energieffektivitet
  Iso-ROT för murverk är således avsett att användas i samband med renovering, närmare bestämt när en fasad önskas tilläggsisoleras i syfte att förbättra såväl inomhusmiljö som fastighetens energiprestanda.

  Uppbyggnaden är likvärdig företagets befintliga ROT-Putssystem, med skillnaden att Iso-ROT för murverk även innefattar isolering, vilken förankras mekaniskt med hjälp av putsfästen. För första respektive andra påslaget har företaget låtit ta fram två specifika produkter, vid namn Rotputs B Fiber och Rotputs C Fiber. Vad gäller den slutgiltiga ytan kan denna antingen målas eller förses med ädelputs.

  Brett sortiment av fasadputssystem
  Utöver Iso-ROT för murverk består Finja Betongs breda sortiment av ett flertal kompletta fasadputssystem, alla utvecklade för att möta olika behov och utmaningar när det kommer till såväl underlag som yttre påverkan.

  Tryggt, energieffektivt och minimalt med underhåll
  Ett hus med en murad stomme och ett putsat yttre besitter otaliga fördelar. Med Finja Betongs produkter blir byggnaden estetiskt tilltalande men vinsterna slutar inte där. Materialen i sig är tåliga, klimatsmarta och i princip underhållsfria. Ett stenhus är dess ägare trogen och skyddar mot så väl brand som fukt. Det håller ofta i generationer och när det väl blir aktuellt att renovera finns passande system likt Iso-ROT för murverk nära till hands.

  Finja Betong presenterar fasadputssystem för murverk
  Iso-ROT 1
  Iso-ROT 2
  Iso-ROT 3
  Iso-ROT 4